Direkt till innehåll

Se upp för potthål på vägarna

Har du överraskats av potthål när du varit ute och kört den senaste tiden? Då är du inte ensam. Vinterns växlande väderlek har bidragit till många skador på vägbanorna.

På vägarna i och runt Göteborg har flera underhållsarbeten utförts den senaste tiden för att laga och förebygga så kallade potthål.

Potthål är gropar i vägbanan som kan uppstå när vatten tar sig ner i håligheter i vägens beläggning. När temperaturen växlar och vattnet fryser och tinar om vartannat blir hålen större, något som kan bli besvärligt för trafikanter och i värsta fall orsaka skador på fordon.

Laga och förebygga

När Trafikverket får kännedom om trafikfarliga brister såsom vägskador, varnar man trafikanterna och lagar skadorna så fort som möjligt. Men kyla kan försvåra reparationsarbetet och därför kan skadorna behöva lagas provisoriskt under vintertid för att sedan asfalteras på sommaren.

Att hålla vägarna fria från sprickor och hål är viktigt för att minska risken för att vatten tar sig in. Trafikverket arbetar därför också förebyggande med hjälp av sina entreprenörer som inspekterar det statliga vägnätet regelbundet.

Vad kan jag göra själv?

Om du själv upptäcker akuta fel eller skador på vägen kan du kontakta Trafikverket på telefonnummer 0771-921921, dygnet runt, året om. Gäller det en kommunal gata eller cykelbana kontaktar du Göteborgs Stad via länken nedan.

Felanmälan – gator, torg och parker – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Har du råkat ut för en skada på bilen på eller intill en statlig väg kan du ha rätt till skadestånd, förutsatt att skadan orsakats på grund av vårdslöshet hos Trafikverket eller entreprenören.

Läs också