Direkt till innehåll

Smalare körfält på E6 vid Kallebäcksmotet

Måndagen den 7 oktober genomförs arbeten intill E6 vid Kallebäcksmotet, som påverkar trafiken på E6 i södergående riktning.

Det som händer är att bägge körfälten på E6 söderut, i höjd med bron vid Sankt Sigfridsgatan, vid Kallebäcksmotet smalnas av.

Klicka för större karta:

karta_sanktsigfridsbron_liten_fix.jpg

Dessutom sänks hastigheten till 60 kilometer i timmen på en sträcka av cirka en kilometer förbi arbetsområdet. Risk för köbildning i rusningstrafik.

Respektera vägarbetarna på plats och håll rätt hastighet.

Orsaken är att Västlänken ska utföra fjärrvärmearbeten, som beräknas ta ett dygn.

Läs också