Direkt till innehåll

Snart införs påstigning via framdörren

Nu ska Göteborgs bussresenärer bli bättre på att visa sin biljett. Från juni sker påstigning endast genom framdörren på de flesta av Västtrafiks bussar.

Det nya direktivet från Västtrafik, där påstigning endast kommer att ske genom framdörren, kommer att införas stegvist under juni månad. Först ut i Göteborg blir expressbusslinjerna.

Bättre service och snabbare av- och påstigning

Från och med juni öppnas åter framdörrarna på alla Västtrafiks bussar. I samband med det införs en ny regel om att påstigning sker fram i bussen och avstigning där bak, precis som i övriga regionen.  Anledningen är att det blir ett bättre flöde i bussen och att det får fler att köpa biljett.

– När resenärer går på genom framdörren kan föraren ge bättre service och kontrollera biljetter. Det uppmuntrar fler till att göra rätt för sig, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik, i ett pressmeddelande.

Innan de nya reglerna börjar gälla ska biljettmaskiner vara på plats, förare utbildas och bussar ska skyltas med information så att resenärer vet vad som gäller. Enligt Västtrafik kommer det även att finnas värdar ute i trafiken för att stötta förare och resenärer.

– Vi har ett tätt samarbete med trafikbolagen och tar med oss goda erfarenheter från vårt arbete i övriga regionen. Vi hoppas och tror att resenärer och förare kommer att uppleva förändringen som smidig, säger Maria Björner Brauer, i ett pressmeddelande.

Undantag för vissa linjer i staden

I Göteborg kommer dock några linjer att vara undantagna den nya regeln om påstigning fram.

Busslinjerna 16, 17, 18, 19, 25, 50, 52, 58 och 60 samt alla spårvagnslinjer kommer tillsvidare att ha påstigning genom alla dörrar. Dessa linjer går med täta turer och körs ofta av längre bussar i centrala staden. Endast påstigning fram skulle innebära att de skulle behöva stanna för länge på varje hållplats.

Spårvagnarna däremot kommer fortsatt att ha stängd framdörr tillsvidare. Det är en fråga som Västtrafik kommer att titta på längre fram.

Du kan läsa mer på Västtrafiks hemisda.

Läs också