Direkt till innehåll

Snart inleds arbeten på Landvettervägen

Under april startar flera arbeten längs Landvettervägen, som innebär sänkt hastighet förbi arbetsområdet. Detta kan innebära längre restider.

Trafiken på Landvettervägen (väg 535), mellan Landvetter och Partille, har ökat de senaste åren. Detta betyder att vägen idag har mer trafik än vad den är byggd för. Därför ska en rad åtgärder utföras på Landvettervägen för att öka framkomligheten och säkerheten.

Bland annat ska en ny rondell byggas, två befintliga rondeller byggas om och en ny gång- och cykelbana anläggas. Se detaljerad lista längst ner.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som pekar ut var Landvettervägen ligger i förhållande till Partille och Landvetter.

 

Arbetena inleds under april och innebär sänkt hastighet förbi arbetsområdet. Räkna därför med längre restider, så var ute i god tid! Längre fram, förmodligen i höst, väntas trafiken påverkas i ännu större utsträckning.

Åtgärderna väntas bli klara 2025.

Detta ska göras:

  • Ny rondell ska byggas i korsningen Osbäcksvägen-Landvettervägen
  • Två befintliga rondeller – i korsningarna Tingsvägen-Landvettervägen och Nya Öjersjövägen-Landvettervägen – ska byggas om.
  • Ny gång- och cykelbana ska anläggas mellan Nya Öjersjövägen och Gamla Prästvägen.
  • Tunneln under Landvettervägen, mellan Osbäcksvägen och Öjersjövägen, ska bytas ut.
  • En rad åtgärder ska genomföras för att skapa säkra passager för vilda djur.

Läs också