Direkt till innehåll

Snart upphör arbetet på Älvsborgsbron

Från morgonen den 30 augusti är det åter full framkomlighet för biltrafiken på Älvsborgsbron. Samtidigt hålls den ena gång- och cykelbanan fortsatt stängd till oktober.

I våras – närmare bestämt den 16 april – inleddes den tredje och sista etappen av det omfattande underhållsarbetet på Älvsborgsbron, vilket har påverkat trafiken på och kring bron. Dels har endast två körfält varit öppna i varje riktning istället för tre, dels har påfarterna från Högsboleden och Ivarsbergsmotet varit stängda för biltrafik.

Nu börjar dock arbetet gå mot sitt slut.

Biltrafik återgår till normalläge

Morgonen den 30 augusti avslutas underhållsarbetena på Älvsborgsbron och biltrafiken återgår till normalläge med tre körfält öppna i varje riktning. Samtidigt öppnas påfarterna från Högsboleden och Ivarsbergsmotet upp för all trafik.

Däremot blir trafiksituationen för gång- och cykeltrafiken över Älvsborgsbron oförändrad. Enligt planerna hålls den östra gång- och cykelbanan, alltså den närmast staden, fortsatt stängd till senast den 15 oktober 2021. Så fram till dess måste gående och cyklister samsas på den västra gång- och cykelbanan, som är dubbelriktad.

Orsaken till den fortsatta stängningen av den östra gång- och cykelbanan är att ytan måste användas för efterarbeten.

Detta har gjorts

Efter sammanlagt tre år är alltså det omfattande underhållsarbetet på Älvsborgsbron nu klart. Arbetet har bestått av att vägbanan på bron har rustats upp genom nya tätskikt, ny beläggning, nya betongskarvar samt ny mittbarriär.

Underhållsarbeten i mindre omfattning kommer att förekomma på Älvsborgsbron även de kommande åren, men de väntas inte få någon större påverkan på trafiken.

Trafikverkets information om underhållsarbetet på Älvsborgsbron.

Läs också