Direkt till innehåll

Södra delen av Hisingsleden stängs tillfälligt

Helgen den 6-9 mars är södra Hisingsleden, mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons Väg, avstängd för biltrafik. Omledning sker.

Avstängningen gäller från fredagen den 6 mars klockan 19:00 till måndagen den 9 mars klockan 05:00. Under den här tidsperioden leds fordonstrafiken om via Assar Gabrielssons Väg, Sörredsvägen samt väg 155.

Klicka för större karta:

hisingsleden_2003__KLAR_liten_fix.png

Orsaken är pågående arbeten med breddning av södra Hisingsleden och bygget av Halvors länk, som blir en ny tvärförbindelse mellan Hisingsleden och Ytterhamnsmotet.

Sedan tidigare är gång- och cykelbanan längs Hisingsleden stängd på grund av ovanstående arbeten. Gående och cyklister hänvisas över Södra Biskopsgården och Svarte mosse-området, där det finns en skyltad gång- och cykelbana.

Tidigare artikel: Cyklister påverkas av vägbygge

Läs också