Direkt till innehåll

Södra Sjöfarten är stängd

Den 25 oktober-8 november är Södra Sjöfarten i centrala Göteborg stängd. Följ orange vägvisning.

Rivningen av Götaälvbron pågår för fullt och innebär att trafiken i Centralenområdet påverkas på olika sätt i etapper. För tillfället påverkas trafiken på Södra Sjöfarten genom att vägen är avstängd mellan den 25 oktober och 8 november.

Omledning via Kanaltorgsgatan

Bil- och kollektivtrafiken österut leds om via Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan (se karta). Var extra uppmärksam på skyltningen. Detta betyder att Bergslagsgatan – som tillfälligt var stängd tidigare i oktober – numera är öppen i båda riktningar.

Därmed kan du köra till och från Nordstans p-hus både via Bergslagsgatan och genom den nya vägen via Operagatan.

Avstängningen sker i ett redan störningskänsligt område så försök att endast köra här om du har området som målpunkt.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att Södra Sjöfarten och avfarten från Götatunneln stängs. Omledningsvägen via Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan är utmarkerad.

Gång och cykel påverkas inte

Utöver detta är avfarten österut från Götatunneln mot Södra Sjöfarten/Centralenområdet avstängd. Trafiken som ska till Centralenområdet får istället svänga av i Stationsmotet.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte utan kommer fram som tidigare.

Nästa etapp av rivningen av Götaälvbron påverkar trafiken på Norra Sjöfarten. Vi återkommer med mer info när det närmar sig.

Läs också