Direkt till innehåll

Södra Sjöfarten stängs tillfälligt

1 / 2

Under två veckor med start den 25 oktober stängs Södra Sjöfarten i centrala Göteborg. Följ orange vägvisning.

Rivningen av Götaälvbron pågår för fullt och innebär att trafiken i Centralenområdet påverkas på olika sätt i etapper. Näst på tur är Södra Sjöfarten som stängs för all trafik i två veckor mellan den 25 oktober och 8 november.

Omledning via Kanaltorgsgatan

Bil- och kollektivtrafiken österut leds om via Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan (se karta). Var extra uppmärksam på skyltningen. Detta betyder att Bergslagsgatan – som har varit avstängd sedan den 4 oktober – öppnar upp i båda riktningar lagom till avstängningen av Södra Sjöfarten.

Därmed kan du köra till och från Nordstans p-hus både via Bergslagsgatan och genom den nya vägen via Operagatan.

Avstängningen sker i ett redan störningskänsligt område så försök att endast köra här om du har området som målpunkt.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att Södra Sjöfarten och avfarten från Götatunneln stängs. Omledningsvägen via Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan är utmarkerad.

Gång och cykel påverkas inte

Dessutom stängs avfarten österut från Götatunneln mot Södra Sjöfarten/Centralenområdet. Trafiken som ska till Centralenområdet får istället svänga av i Stationsmotet.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte utan kommer fram som tidigare.

Nästa etapp av rivningen av Götaälvbron kommer att påverka trafiken på Norra Sjöfarten. Vi återkommer med mer info när det närmar sig.

Läs också