Direkt till innehåll

Spårarbete på Godhemsgatan leder om trafiken

Den 19 juni-26 juli utförs spårarbeten i korsningen Godhemsgatan-Kungsladugårdsgatan, vilket gör att delar korsningen stängs för trafik. Följ skyltning på plats.

Under sommaren får flera spårvagnslinjer vid Godhemsgatan ändrade körvägar mellan den 19-26 juni på grund av ett växelbyte. Spårarbetet utförs vid korsningen Godhemsgatan-Kungsladugårdsgatan och påverkar även bil-, gång- och cykeltrafik.

Så påverkas fordonstrafiken

Under perioden den 19 juni-26 juli stängs delar av anslutningarna i korsningen mellan Godhemsgatan-Kungsladugårdsgatan på olika sätt, med störst påverkan i norrgående riktning mot Mariaplan. Se karta nedan.

Klicka på bilden för större karta.

Karta över sommarens spårarbete vid korsningen Godhemsgatan-Kungsladugårdsgatan 2023

Arbete ger en stor påverkan på trafiken i området. Om du har möjlighet välj annan väg. Följ lokal skyltning på plats.

Gång- och cykeltrafik

Cykeltrafiken leds under arbetsperioden om via Gatsmygen och Slottsskogsgatan. Gångtrafikanter hänvisas under spåravstängningen till ett övergångsställe längre söderut på Kungsladugårdsgatan.

Läs också