Direkt till innehåll

Spårarbete vid Korsvägen leder om trafiken

Den 13-20 april utförs spårarbeten vid Korsvägen som påverkar trafiken. Spårvagnslinje 5 och 4 ställs in och flera busslinjer får ändrade körvägar.

På grund av ett spårarbete på Skånegatan den 13-20 april begränsas framkomligheten i trafiken vid Korsvägen. Arbetet pågår dygnet runt och påverkar alla trafikslag i området, med störst påverkan på kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken får ändrade körvägar

Under arbetsperioden, den 13 april klockan 04.00 till den 20 april klockan 04.00, får flera busslinjer ändrade körvägar. Spårvagnstrafiken mellan Valand och Korsvägen ställs in under hela perioden, utan ersättningstrafik.

Räkna med längre restider och var uppmärksam på ändrade hållplatslägen för delar av busstrafiken vid Korsvägen. Sök din resa i appen Västtrafik To Go för att få veta mer om hur din resa påverkas.

Omledning av kollektivtrafiken gäller linje 4, 5, 18, 100, 101, Röd express och X4.

Bil-, gång- och cykeltrafiken leds om

Skånegatan stängs för arbete i södergående riktning i höjd med Burgårdsgatan. Trafiken som ska mot Korsvägen hänvisas via Berzeliigatan och Södra Vägen. Det gör att det blir en ökad trafik runt Korsvägen då busstrafiken flyttas ut i de allmänna körfälten.

För gående och cyklister blir framkomligheten runt Korsvägen begränsad. Övergångsställen på Södra vägen och Korsvägen stängs och gång- och cykeltrafiken hänvisas följa orange vägvisning.

Klicka på kartan för större bild.

karta över omledningen av trafiken vid Korsvägen april 2024

 

Ytterligare spårarbeten vid Korsvägen i april

Från den 21 april och cirka två veckor framåt utförs ytterligare ett spårarbete i området kring Korsvägen. Arbetet på Örgrytevägen har en mindre trafikpåverkan men då bil- och kollektivtrafik tillfälligt får samsas i samma körfält finns det risk för kö. Mer information om detta kommer längre fram.

Läs också