Direkt till innehåll

Spårarbetet fortsätter med nya förändringar

Spårarbetet vid Stigbergstorget fortsätter och från den 26 oktober påverkas kollektivtrafiken i större utsträckning än tidigare. Biltrafiken i området får ändrade körvägar.

Sedan den 1 oktober pågår ett omfattande spårarbete vid Stigbergstorget, som utförs i etapper och som påverkar både bil- och kollektivtrafiken.

Från och med måndagen den 26 oktober sker nya förändringar då hela Stigbergstorget stängs för spårvagnstrafik. Även bil-, gång- och cykeltrafiken i området berörs.

Så påverkas spårvagnstrafiken
Från den 26 oktober klockan 04:00 till den 2 november klockan 04:00 är hela Stigbergstorget stängd för spårvagnstrafik. Detta innebär att spårvagnstrafiken som vanligtvis trafikerar Stigbergstorget får ändrade körvägar eller ersätts med buss.

För mer information om aktuella hållplatslägen för ersättningsbussar och ändrade körvägar i kollektivtrafiken, besök Västtrafiks hemsida.

Detta gäller för biltrafiken
När det gäller biltrafiken blir det en del nya förändringar. Stigbergsliden som sedan den 12 oktober varit stängd i riktning mot Stigbergstorget öppnas upp. Samtidigt stängs Karl Johansgatan i höjd med Delawaregatan i riktning mot Stigbergstorget, vilket innebär att du når Stigbergstorget via Djurgårdsgatan och Bangatan, se karta nedan.

Dessutom kommer trafiken från Stigbergsliden inte att kunna köra vänster in på Bangatan utan hänvisas till Djurgårdsgatan.

Kartan visar omledningsväg för biltrafik från Karl Johansgatan mot Strigbergstorget och från Stigbergsliden mot Bangatan. Klicka på kartan för större bild.

Karta över omledning för trafik till Stigbergstorget från Karl Johansgatan

Gång- och cykeltrafiken leds om
Från den 26 oktober påverkas också gång- och cykeltrafiken på Bangatan, då gång- och cykelbanan stängs strax före Stigbergstorget. Därmed får du ta vägen via Allmänna vägen och Djurgårdsgatan.

Hela spårarbetet väntas bli klart den 2 november.

Läs också