Direkt till innehåll

Spårbyte på Stampgatan påverkar trafiken

Under cirka två veckor stängs Folkungabroarna för biltrafik samtidigt som spårvagnstrafiken förbi Stampgatan ställs in. Orsaken är spårarbeten.

Spårarbete ska utföras längs Stampgatan i höjd med Folkungagatan, vilket kommer att inverka på trafiken i området.

Arbetet inleds på onsdagskvällen den 31 mars och pågår till måndag morgon den 12 april.

Från den 2 april och framåt påverkas trafiken.

Ingen spårvagnstrafik går då förbi korsningen Folkungatan/Stampgatan, vilket påverkar linje 1 och 3. Dessa linjer kör alltså inte via hållplatserna Svingeln och Norra Ullevi, utan går istället via den så kallade Svingelnlänken. Linjerna 6 och 8 påverkas inte.

För biltrafiken gäller att bägge Folkungabroarna stängs. Även en del av Stampgatan stängs och Folkungagatan blir återvändsgata. Trafiken in och ut ur området hänvisas till Stampbroarna eller Friggagatan.

Cyklister och gående kommer att kunna ta sig över Östra Folkungabron, dock med begränsad framkomlighet. Gående kommer även att som vanligt kunna gå via spårvagnsbron som går intill Östra Folkungabron.

Läs också