Direkt till innehåll

Sprängkullsgatan öppnar mot ”Allén”

Den 19 juni öppnar Sprängkullsgatan i Haga för trafik mot ”Allén” igen. Samtidigt flyttar busstrafiken tillbaka till Pilgatan.

Hösten 2020 stängdes Sprängkullsgatan för trafik till och från ”Allén” på grund av arbeten med Västlänkens station Haga. Sedan dess har bussarna kört andra vägar och biltrafiken från Sprängkullsgatan har letts om via Haga Kyrkogata för att nå ”Allén”.

Den 19 juni öppnar Sprängkullsgatan delvis igen – närmare bestämt ett körfält för bil- och busstrafik mot ”Allén”. Det innebär att du inte längre behöver köra via Haga Kyrkogata för att nå Allén, även om anslutningen från Smyrnaplan kommer fortsätta att vara öppen.

Gång-, cykel- och busstrafik

Även gångtrafikanter kan ta sig fram längs Sprängkullsgatan men det finns ännu ingen cykelbana och cykeltrafiken hänvisas därför via Husargatan och Haga Östergata.

I samband med att gatan öppnas utgår den tillfälliga busshållplatsen på Lilla Bergsgatan och busstrafiken mot centrum kan återgå till ordinarie hållplats vid Pilgatan.

Vissa omledningar gäller framöver

Notera att du som kör på Sprängkullsgatan från Linnéplatsen och ska mot Vasastan även fortsättningsvis leds om via Lilla Bergsgatan. Trafiken fortsätter också att vara dubbelriktad på Vasagatan i höjd med biblioteket.

Klicka på kartan för större bild.

karta som visar med svarta pilar hur du kör när Sprängkullsgatan öppnar

Läs också