Direkt till innehåll

Sprängkullsgatan stängs vid Hagakyrkan

1 / 5

Den 1 oktober försvinner möjligheten att köra mellan Sprängkullsgatan och "Allén". Bilister leds om på närliggande gator.

Byggnationen av Västlänkens station i Haga går framåt – detta innebär förändrade arbetsområden och trafikomläggningar i området kring den kommande stationen. Den 1 oktober stängs Sprängkullsgatan vid Hagakyrkan, vilket betyder att du inte längre kan köra bil mellan Sprängkullsgatan och Parkgatan/”Allén”. Istället hänvisas du till närliggande gator.

Det allra viktigaste att tänka på som bilist är att följa skyltning på plats, då du leds om på olika gator beroende på vart du ska.

Så här kör du mot Parkgatan/”Allén” (se karta nedan):

– Om du kommer körande på Sprängkullsgatan från Linnéplatsen och ska mot Parkgatan/”Allén” så leds du om via Vasagatan.

Därifrån svänger du vänster in på Haga Kyrkogata och kör ut på Parkgatan/”Allén” via en ny utfart vid Smyrnaplan.

Så här kör du mot Vasastan (se karta nedan):

– Om du kommer körande på Sprängkullsgatan från Linnéplatsen och ska mot Vasastan så leds du om via Lilla Bergsgatan, som numera är enkelriktad österut mot Haga Kyrkogata. Du kommer dock att kunna nå p-huset till Handelshögskolan från båda riktningar.

Alltså, ska du till “Allén” så väljer du Vasagatan och ska du till Vasastan så väljer du Lilla Bergsgatan.

Klicka på kartan för större bild. Trafiken från Järntorget till Sprängkullsgatan kan till exempel köra via Viktoriagatan eller Vasaplatsen.

 

När det gäller biltrafiken som kommer körande på Södra Allégatan från Järntorget och som vanligtvis svänger höger in på Sprängkullsgatan så får den fortsätta förbi Hagakyrkan och välja andra vägar i området. Till exempel Viktoriagatan eller Vasaplatsen.

Notera att Vasagatan mellan Haga Kyrkogata och Sprängkullsgatan kommer att vara dubbelriktad på den norra sidan (närmast biblioteket). Därmed kommer du att kunna köra ut på Sprängkullsgatan, i riktning mot Linnéplatsen, via Vasagatan.

Notera också att du inte kommer att kunna köra tvärsöver Vasagatan i korsningen Vasagatan-Viktoriagatan.

Välj om möjligt annan väg
I och med dessa trafikförändringar kan det bli ökade trafikmängder på vissa platser/korsningar i området. Därför är det bra om du kan välja annan väg om du inte har målpunkt i området. Om du ska till området är det viktigt att följa skyltning på plats, åka utanför rusningstid och vara extra vaksam mot dina medtrafikanter.

Gång och cykel kommer fram
Gång- och cykeltrafiken kommer att kunna ta sig fram förbi arbetsområdet via gång- och cykelbanan längs Sprängkullsgatan, som är dubbelriktad. Detta betyder alltså att gående och cyklister kan ta sig mellan Sprängkullsgatan och “Allén” och omvänt under hela byggtiden.

Tänk på att det kan bli trångt i trafiken på vissa platser i området, så ta det gärna lite extra försiktigt.

Förändringar för busstrafiken
I samband med omläggningen sker också vissa förändringar för busstrafiken på Sprängkullsgatan mot centrum. Linjerna 25 och Blå Express får ändrade körvägar via Lilla Bergsgatan, vilket innebär att hållplats Pilgatan mot centrum tillfälligt flyttas till Lilla Bergsgatan. I motsatt riktning gäller, precis som tidigare, omledning via Vasagatan.

Dessutom öppnar hållplats Hagakyrkan den 28 september som alltså betyder att du återigen kan hoppa av och hoppa på spårvagnarna vid Hagakyrkan.

På Västtrafiks hemsida finns mer information om kollektivtrafik.

Artikel om att hållplats Hagakyrkan öppnar igen den 28 september 2020.

I dessa coronatider är bra om du kan gå eller cykla framför att åka kollektivt, då det fortfarande förekommer problem med trängsel på Västtrafiks fordon. Måste du åka kollektivt så försök att undvika rusningstid.

Avstängningen av Sprängkullsgatan gäller i cirka 1,5 år.

Sedan tidigare är anslutningen mellan Nya Allén/Norra Allégatan och Sprängkullsgatan permanent stängd.

Artikel om att kopplingen Nya Allén-Sprängkullsgatan stängdes 4 maj 2019.

Information om Västlänkens deletapp i Haga.

Läs också