Direkt till innehåll

Sprängningar påverkar trafiken på Hisingsleden

Den 16 augusti väntas nya sprängningsarbeten starta längs Hisingsleden när planskilda Kålseredsmotet ska byggas.

Sedan 2020 pågår arbeten för att göra Hisingsleden säkrare. På sträckan som börjar strax söder om Assar Gabrielssons väg och avslutas strax norr om Björlandavägen ska vägen breddas till att bli två körfält i vardera riktningen. Dessutom ska tre planskilda korsningar – Volvomotet, Kålseredsmotet och Björlandamotet – samt en ny gång- och cykelväg byggas.

Samtidigt som ombyggnationen av Hisingsleden sker, byggs även den nya Halvors länk mellan Ytterhamnsmotet och Hisingsleden strax söder om Assar Gabrielssons Väg.

Korta trafikstopp vid Kålseredsmotet

Måndagen den 16 augusti väntas sprängningsarbeten för det nya Kålseredsmotet att starta. Sprängningarna sker vid sidan av Hisingsleden i höjd med John Bunyans väg och kommer att påverka trafiken på Hisingsleden.

Sprängningarna utförs vardagar kl 10.00-14.00 samt efter kl 19.00 under några månader framåt. Av säkerhetskäl stoppas trafiken på Hisingsleden vid varje sprängningstillfälle i max 10 minuter. Enligt projektet kommer sprängning att ske endast någon enstaka gång om dagen.

Fler sprängningar

De sprängningsarbeten som sedan tidigare påverkat Hisingsleden på sträckan Vädermotet-Assar Gabrielssons Väg avslutas i augusti.

I oktober inleds sprängningar för byggnationen av nya Volvomotet. Dessa sprängningar påverkar trafiken på Hisingsleden på motsvarande sätt som sprängningarna vid Kålseredsmotet. Sprängningarna för Volovmotet och Kålseredsmotet kommer i möjligaste mån att samordnas.

Karta som visar var de nya planskilda korsningarna längs Hisingsleden samt nya Halvors länk ska byggas:

Kartan visar var de olika trafikplatserna längs Hisingsleden samt var Halvors länk kommer att byggas.

 

Du kan läsa mer om arbetet längs Hisingsleden genom att klicka på den här länken. 

Läs också