Direkt till innehåll

Sprängningar vid Kallebäck gör uppehåll

Från den 30 augusti och cirka tre veckor framåt görs ett uppehåll i sprängningarna vid Kallebäcksmotet och trafikstoppen på E6 uteblir.

Tisdagen den 17 augusti inleddes sprängningar vid Kallebäcksmotet varje vardag strax innan lunchtid – det är här som den ena av Västlänkens två tunnelmynningar ska byggas. Vid varje sprängning har trafiken på E6 vid Kallebäck stoppats i båda riktningar och de två påfarterna från E6 till väg 40 mot Borås har stängts.

Tillfälligt uppehåll

Nu står det klart att sprängningarna gör ett tillfälligt uppehåll i cirka tre veckor från och med måndagen den 30 augusti. Orsaken är att man behöver förstärka stödkonstruktionen för schaktet så att den står stadigt även när allt berg är utsprängt. Detta innebär alltså att trafikstoppen på E6 uteblir under den här perioden.

Fortsatta sprängningar

När arbetet med att förstärka stödkonstruktionen är klart så återupptas sprängningarna vid Kallebäcksmotet. Trafiken påverkas då på samma sätt som tidigare med korta trafikstopp på E6 i båda riktningar varje vardag strax innan lunch. Sprängningarna väntas sedan pågå minst fram till årsskiftet.

Trafikverkets information om uppehållet i sprängningarna.

Läs också