Direkt till innehåll

Sprängningar vid Södra Vägen är igång

Nu har sprängningar startat vid Universeum, som innebär kortare trafikstopp på Södra Vägen.

Universeum vid Korsvägen ska byggas ut, vilket innebär sprängningar och i sin tur trafikpåverkan på Södra Vägen.

Nu har sprängningarna startat och all trafik på Södra Vägen i höjd med Universeum stoppas i korta intervaller med hjälp av flaggvakter. Tiderna som gäller är: 10.00-10.30, 12.30-13.00 och 17.00-17.30.

Klicka på bilden för större karta:

Kartan visar aktuella avstängningar vid sprängning på Södra Vägen i höjd med Universeum

Så påverkas trafiken i detalj:

Bilister som kör på Södra Vägen mot Korsvägen från Mölndals-hållet stoppas i höjd med Cederbourgsgatan. Biltrafiken på Södra Vägen, i riktning mot Mölndal, påverkas inte av arbetet och tar sig fram som vanligt.

Gående och cyklister som går eller cyklar på den östra sidan av Södra Vägen, i riktning mot Korsvägen, stoppas i höjd med Cederbourgsgatan.

Gående på trottoaren rakt över, på den västra sidan av Södra Vägen, berörs inte av stoppet.

All kollektivtrafik i båda riktningar mellan hållplatserna Korsvägen och Chalmers/Liseberg Södra berörs av stoppen.

Kollektivtrafiken från Korsvägen söderut mot Mölndal/Chalmers stoppas på Södra Vägen i höjd med Universum, strax före Eklandagatan.

Kollektivtrafiken från Chalmers/Liseberg Södra stoppas på Södra Vägen i höjd med Cederbourgsgatan.

Läs också