Direkt till innehåll

Sprängstopp i Haga förlängs till sommaren

Sedan ett år tillbaka sker korta trafikstopp i samband med sprängningar vid Hagakyrkan. Sprängningarna kommer att fortsätta påverka trafiken fram till augusti 2023.

Vid Hagakyrkan pågår byggnationen av Västlänkens station Haga som påverkar trafiken på olika sätt i perioder. Sedan september förra året sker sprängningar på vardagar klockan 10.00 och 13.00 (endast 10.00 på fredagar). Perioden för sprängningsarbetet var från början planerad att pågå i cirka ett år men kommer att förlängas till augusti 2023.

Trafiken påverkas på samma sätt som tidigare. Vid varje sprängning stoppas all östergående trafik i ”Allén”, strax innan Hagakyrkan, under ett par minuter. Detta gäller även spårvagnstrafiken, som stannar vid föregående hållplats i samband med sprängningarna. Vakter på plats ser också till att stoppa gående och cyklister i området nära Hagakyrkan.

Läs också