Direkt till innehåll

Stängd gång- och cykelbana över Älvsborgsbron

Underhållsarbeten stänger gång- och cykelbanorna på Älvsborgsbron i olika omgångar. Vi reder ut vad som gäller.

Älvsborgsbrons västra gång- och cykelbana, ut mot havet, är sedan årsskiftet stängd för arbeten med bomfundament. Gående och cyklister får för närvarande därför samsas på brons östra sida, närmast staden.

Från måndagen den 1 februari flyttas gång- och cykeltrafiken över till andra sidan av bron, då etablering av arbeten inför sommarens avstängning av Älvsborgsbron inleds. Avstängningen görs då ytan behövs för materialhantering och utrymme för ställningsförankring.

Älvsborgsbrons västra gång- och cykelbana dubbelriktas
När detta sker, det vill säga måndagen den 1 februari, stängs därför gång- och cykelbanan på den östra sidan.

Istället kommer då gång- och cykeltrafiken dubbelriktas på brons västra gång- och cykelbana, ut mot havet.

Sommarens arbeten är den sista etappen av underhållsarbete på Älvsborgsbron och startar i april och pågår till hösten 2021.

Till Trafikverkets hemsida med mer information om sommarens underhållsarbete på Älvsborgsbron

Läs också