Direkt till innehåll

Stopp för genomfart till Åkareplatsen

Från den 14 oktober går det inte längre att köra från Bergslagsgatan till Åkareplatsen via Nils Ericsonsgatan.

Från den 14 oktober går det inte längre att köra från Bergslagsgatan till Åkareplatsen via Nils Ericsonsgatan.

Från den 14 oktober försvinner möjligheten att köra från Bergslagsgatan till Åkareplatsen.

I våras öppnade en ny väg till Nordstans p-hus via Bergslagsgatan. Samtidigt blev det möjligt att köra från Bergslagsgatan till Åkareplatsen – denna geomfart har endast varit avsedd för transporter.

Genomfarten har dock även använts av övrig fordonstrafik, vilket har skapat köer. Köerna har hindrat kollektivtrafiken vid Nordstans hållplats och begränsat framkomligheten till p-huset.

Från den 14 oktober försvinner därmed möjligheten att köra från Bergslagsgatan mot Åkareplatsen via Nils Ericsonsgatan (se karta längst ner). Trafikanter hänvisas istället till E45 och E20 via Ullevimotet mot Allén. För transporter öppnas en ny genomfart från Nils Ericsonsplatsen mot Södra Sjöfarten.

Tänk på att vägen till Nordstans p-hus är oförändrad.

Klicka på kartan för större bild.

Karta över stängd vänstersväng mot Åkareplatsen utanför Nordstan

Läs också