Direkt till innehåll

Omledning för trafik från Inlandsgatan till Lundbyleden

Från den 11 september och tills vidare stängs vänstersvängen från Inlandsgatan till Lundbyleden mot centrum. Detta för att motverka köer i Lundbytunneln.

Eriksbergsmotet håller på att byggas om för att öka säkerheten och framkomligheten på Lundbyleden. I stort handlar det om att bygga en ny rondell i anslutning till Eriksbergsmotet som kopplas ihop med Herkulesgatan. På detta sätt kan man avlägsna trafikljuset i korsningen Inlandsgatan-Lundbyleden, som idag utgör en olycksrisk samt stoppar upp trafikflödet.

Vänstersväng från Inlandsgatan stängs

När ombyggnationen av Eriksbergsmotet är klar – vilket väntas bli i slutet av 2024 – stängs alltså korsningen Inlandsgatan-Lundbyleden permanent. Redan den 11 september i år måste dock vänstersvängen från Inlandsgatan till Lundbyleden mot centrum stängas för att motverka köer i Lundbytunneln. Fordonstrafiken leds om via Herkulesgatan och Lindholmsmotet, se karta.

Klicka på kartan för större bild.

Karta som visar att vänstersvängen från Inlandsgatan till Lundbyleden mot centrum stängs.

 

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte

Buss-, cykel- och gångtrafiken påverkas inte av stängningen.

Enligt planerna sker ytterligare förändringar för trafiken i området under hösten. Vi återkommer med information om detta när det närmar sig.

Trafikverkets information om arbetena i Eriksbergsmotet.

Läs också