Direkt till innehåll

Stor påverkan på trafiken i Brunnsparken

Den 16 juni-5 augusti får kollektivtrafiken ändrade körvägar vid Brunnsparken på grund av ett spårarbete. Även du som går, cyklar eller kör bil påverkas.

Den 16 juni startar ett omfattande spårarbete i Brunnsparken som kommer att påverka alla trafikslag i olika etapper fram till den 5 augusti. Undantaget gäller den 16-21 juli då arbetet gör uppehåll på grund av Gothia Cup.

Längre restider

Spårvagns- och busstrafiken får ändrade körvägar och hållplatslägen och på vissa linjer dras hållplats Brunnsparken in helt. Mellan den 16 och 21 juli görs det uppehåll i arbetet under Gothia Cup.

Du som reser i kollektivtrafiken får räkna med längre restider och i vissa fall extra byten. Sök alltid din resa i Västtrafiks app To Go för mer information.

Tänk på att under delar av perioden (den 24 juni-21 juli) är även spårvagnstrafiken avstängd över Hisingsbron. Resenärer hänvisas till ersättningsbuss mellan Nordstan och Hjalmar Brantingsplatsen.

Biltrafiken påverkas i perioder

Eftersom Brunnsparken stängs av i olika etapper påverkas möjligheten att köra bil på Norra Hamngatan och Södra/Östra Hamngatan. Var uppmärksam på gällande skyltning! Parkeringshusen i NK och Nordstan går att nå under hela perioden.

Gående och cyklister leds om

Gång- och cykeltrafiken kommer att kunna ta sig fram genom Brunnsparken under hela perioden men leds om via orange skyltning. För att passera arbetsområdena får man gå via tillfälliga passager där cykel måste ledas.

Västtrafiks information om sommarens spårarbeten

Läs också