Direkt till innehåll

Stor påverkan på trafiken i Lindholmsallén

Från den 8 april påverkas trafiken i Lindholmsallén ytterligare då buss- och biltrafik får samsas i samma körfält. Både trafikanter och kollektivtrafikresenärer får räkna med köer och längre restider. Välj gärna andra färdsätt.

I höstas inleddes arbetet med att bygga en ny spårväg och citybusslinje mellan Lindholmen och Frihamnen. Sedan dess har trafiken i området påverkats i olika omfattning, bland annat i Lindholmsallén.

Från den 8 april sker nästa förändring som kommer att påverka trafiken i Lindholmsallén ytterligare. Då stängs busskörfälten i mitten och bil- och busstrafiken får samsas i ett körfält i varje riktning. Gång- och cykeltrafiken tar sig fram främst på den södra sidan av allén, närmast vattnet, men kan periodvis behöva ledas om. Följ skyltning!

Klicka på kartan för större bild.

karta som visar hur buss och bil får dela körfält när kollektivtrafikkörfälten i LIndholmsallén stängs

Ändrade körvägar för bussar

Både trafikanter och kollektivtrafikresenärer får räkna med köer och längre restider, särskilt under morgonen och eftermiddagens rusningstrafik. För att underlätta för kollektivtrafiken har vissa busslinjer redan fått ändrade körvägar via Andromedagatan. Hållplats Regnbågsgatan dras in permanent. Åker du kollektivt kan du hålla koll på förändringar i appen Västtrafik To Go.

Parkera utanför området

Brukar du köra bil till eller från Lindholmen kan det vara tillfälle att fundera över om du kan förändra dina resvanor. Kanske har du möjlighet att köra på andra tider eller att välja andra färdsätt? Under våren börjar till exempel en ny gratis färjelinje att köra mellan Stenpiren och den nya hållplatsen Lundbystrand. Du som behöver ta bilen rekommenderas att välja någon av parkeringsplatserna norr om Lindholmsallén eller vid Frihamnen för att sedan till exempel gå eller ta en Styr & Ställ-cykel den sista biten. Detta för att underlätta framkomligheten i området.

Planera resan i Trafiken.nu-appen

Samtidigt som detta pågår är det också begränsad framkomlighet vid Eriksbergsmotet och på Hjalmar Brantingsgatan i höjd med Frihamnen. Därför är det extra viktigt att planera sin resa i förväg. Ett tips är att ladda ner Trafiken.nu-appen – på så sätt kan du se var köerna är just nu och få push-notiser om störningar i trafiken.

Trafiklösningen med buss- och biltrafik i samma körfält kommer att bli permanent när den nya spårvägen och gatan är klar vid årsskiftet 2025-2026.

Göteborgs Stads information om bygget av ny spårväg mellan Lindholmen och Frihamnen

Trafikverkets information om projekt Eriksbergsmotet

Läs också