Direkt till innehåll

Stor trafikpåverkan när E6 stängs under en helg

Helgen den 26-28 maj stängs E6, inklusive Tingstadstunneln, helt på sträckan mellan Ringömotet och Olskroksmotet. Trafikanter får välja andra resvägar och räkna med längre restider.

Vid Olskroken pågår bygget av en ny järnvägsbro över E6 som ska ansluta Västlänken till spåren i Olskroken. Helgen den 26-28 maj görs ett gjutningsarbete och för att detta ska kunna utföras på ett säkert sätt krävs att ingen trafik går under bron. Därför kommer E6, inklusive Tingstadstunneln, att stängas av för all trafik mellan Olskroksmotet och Ringömotet medan arbetet pågår.

Välj andra färdsätt

Sträckan stängs helt från fredagen den 26 maj klockan 22.00 till söndagen den 28 maj klockan 11.30. Detta kommer att innebära köer och långa restider.

– Det kommer bli ansträngt i trafiken under helgen. Det gäller särskilt på E6 mellan Kallebäcksmotet och Olskroksmotet och vid Munkebäcksmotet på E20. Därför är det bra om du som kan reser på andra sätt än med bil den här helgen. Annars bör du välja andra vägar och starta din resa i god tid, säger Robin Holmér, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Omledning via Söder- och Västerleden

Under tiden som vägen är avstängd kommer norrgående och södergående trafik att ledas om till Söderleden/Västerleden och Lundbyleden via Älvsborgsbron.

– Det är så du kommer smidigast fram. Att köra runt staden kan visserligen innebära en längre resväg men du undviker de värsta köerna, säger Robin Holmér.

Klicka på kartan för större bild.

Karta som visar att E6 och Tingstadstunneln stängs. Svarta pilar visar hur trafiken leds om via Söder- och Västerleden, över Älvsborgsbron och via Lundbyleden.

 

Undantaget gäller dig som startar resan från de centrala delarna av Göteborg och ska norrut mot E6 – då hänvisas du till Marieholmstunneln via Torpamotet längs E20. Tänk på att du endast ska köra via Torpamotet om du måste då det är trångt och stor risk för köer på E20.

Klicka på kartan för större bild.

Karta som visar att E6 stängs mellan Olskroken och Ringön. Svarta pilar visar hur trafiken leds om via E20 och Torpamotet mot Marieholmstuneln.

 

Följ trafikläget i appen

För att planera din resa i förväg kan du ladda ner appen trafiken.nu. Där kan du följa trafikläget och se var köerna är just nu.

Har du något mer tips till trafikanter?

– Om du ska till de centrala delarna av staden är ett tips att åka kollektivt eller att parkera en bit utanför staden och åka kollektivt den sista biten, säger Robin Holmér.

Du som reser med kollektivtrafiken kan hålla dig uppdaterad om eventuella förseningar i kollektivtrafiken med Västtrafiks app To Go.

Flera arbeten samtidigt

Utöver arbetena med järnvägsbron görs även andra arbeten på E6 vid Kallebäcksmotet som påverkar framkomligheten samma helg.

Varför görs detta samtidigt?

– Arbetena har koordinerats för att inte störa trafiken under fler helger än nödvändigt. Därför passar Trafikverket på att utföra flera arbeten på samma gång, säger Robin Holmér.

Arbetet med järnvägsbron kommer även att påverka trafiken under två kommande helger i juni – den 9-11 och den 16-18 juni. Då kommer antalet körfält begränsas på E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet, vilket kommer att leda till köer och längre restider. Mer info om detta kommer senare.

Läs också