Direkt till innehåll

Tågförändringar under två helger

Helgerna den 4-5 september och 11-12 september utförs arbeten vid Olskroken planskildhet och delar av tågresan till och från Göteborg ersätts med buss.

Under helgerna den 4-5 september och 11-12 september ska nya spår kopplas in vid Olskroken planskildhet, vilket gör att ingen tågtrafik kan passera området under ett dygn. Flera tågresor till och från Göteborgs Central kommer därför ersättas med buss eller ordinarie kollektivtrafik.

Tågtrafiken påverkas dessa tider: från 4 september klockan 06.00 till 5 september klockan 06.00 samt från 11 september klockan 06.00 till 12 september klockan 06.00.

Observera att vi här bara beskriver den generella påverkan – för mer detaljerad information hänvisar vi till respektive tågbolag och Västtrafik.

Här är ett urval av sträckor som berörs:

Göteborg-Ytterby-Uddevalla/Strömstad

All tågtrafik på sträckan Göteborg-Ytterby ställs in. För dig som tågresenär innebär det att buss ersätter tågresan på sträckan Göteborg-Ytterby och omvänt. Var uppmärksam på att ersättningsbuss går från Nils Ericsonsterminalen enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restider.

Göteborg-Älvängen/Vänersborg

All tågtrafik på sträckan Göteborg-Gamlestaden ställs in och alla tåg vänder i Gamlestaden. Tågresenärer hänvisas till buss- eller spårvagnstrafiken mellan Centralstationen och Gamlestaden. Räkna med längre restider.

Göteborg-Skövde-Stockholm

Tågtrafiken mellan Göteborg och Alingsås ersätts med buss på hela eller delar av sträckan. Se respektive avgång.

Vissa inställda tågavgångar Göteborg-Alingsås ersätts med buss Göteborg-Partille för att sedan resa vidare med pendeltågen Partille-Alingsås. Ersättningsbussar går enlig tillfällig tabell från Åkareplatsen. För mer information om din resa kontakta ditt tågbolag.

Du kan läsa mer om det pågående arbetet kring Olskrokens planskildhet här.

Läs också