Direkt till innehåll

Långa köer i Centralenområdet på morgonen

1 / 2

Vid Stationsmotet i Centralenområdet har köerna ökat i takt med biltrafiken de senaste veckorna. Räkna med längre restider, särskilt i morgontrafiken.

När semesterperioden nu är över har många börjat hitta tillbaka till sina rutiner och gett sig ut i Göteborgstrafiken. Samtidigt pågår fortfarande arbeten som påverkar framkomligheten i staden.

Ett område där köerna ökat i takt med biltrafiken är Stationsmotet längs E45. Trafik Göteborgs vägtrafikledning har under de senaste veckorna uppmärksammat långa köer i Centralenområdet, där delar av Södra Sjöfarten är avstängd sedan i våras.

– Detta märks särskilt vid av- och påfarterna till E45 och Gullbergstunneln där det har bildats långa köer, säger Robin Holmér, trafikanalytiker på Trafik Göteborg.

Även trafiken från Hisingsbron påverkas då det uppstår köer på bron.

Räkna med längre restider

Det är främst trafiken under morgonrusningen som berörs, och då särskilt mellan klockan 8 och 9. Du som behöver ta bilen bör därför räkna med längre restider och vara ute i god tid. Du som kör från Hisingen och inte har en målpunkt i Centralenområdet kan med fördel välja en annan älvförbindelse än Hisingsbron.

Kom ihåg att du alltid kan hålla koll på köer och den aktuella trafiksituationen med Trafiken.nu-appen. Kanske är detta även ett tillfälle att fundera över dina resvanor – är du en av dem som skulle kunna starta hösten med att börja åka kollektivt, gå eller cykla istället för att ta bilen?

Mer om trafiken vid Södra Sjöfarten kan du läsa här: Trångt när Södra Sjöfarten stängs under en längre tid

Läs också