Direkt till innehåll

Tillfällig stängning av Bohusbron

Bohusbron i Kungälv stängs för motortrafik vid två tillfällen. Första tillfället blir mellan den 27 november och 2 december.

Underhållsarbete behöver utföras på Bohusbron, som sträcker sig över Nordre älv i Kungälv mellan pendelparkeringen Eriksdal och fästningsholmen (se karta nedan).

Två tillfällen
Bron behöver därför stängas för all motortrafik vid två följande tillfällen i november och december:

– Från onsdagen den 27 november klockan 21.00 till måndagen den 2 december klockan 04.00, och

– Från onsdagen den 4 december klockan 21.00 till måndagen den 9 december klockan 04.00.

Stängd dygnet runt
Mellan dessa tider är Bohusbron stängd för all motorfordonstrafik dygnet runt, utom för mopeder. Bussar, bilar, lastbilar, motorcyklar och liknande fordon kommer dock inte över Bohusbron, utan hänvisas till Nordreälvbron.

Notera att långsamtgående fordon (mopedbilar och liknande) inte heller kan passera den stängda Bohusbron, och att dessa fordon precis som vanligt inte får köra på motorvägar – och därmed heller inte får köra på Nordreälvbron.

Gå in på Västtrafiks hemsida för detaljerad information om hur busstrafiken över Bohusbron ändras under tiden som arbetet på bron pågår.

Gående och cyklister kommer att kunna passera över bron under tiden som arbetet pågår.

Läs också