Direkt till innehåll

Tillfälliga stopp på Nils Ericsonsgatan

Fredagen den 7 augusti sker ett flertal tillfälliga trafikstopp på Nils Ericsonsgatan i riktning mot Hisingen. Var ute i god tid!

Sedan mitten av juni pågår ledningsarbeten på Nils Ericsonsgatan i riktning mot Hisingen, något som påverkar trafiken i området på olika sätt.

Läs mer om detta i vår artikel ”Arbeten påverkar all trafik på Nils Ericsonsgatan”.

Korta stopp
Nu har det blivit dags att lyfta ut så kallade spontplankor från Västlänkens arbetsområde, vilket sker fredagen den 7 augusti och innebär stor påverkan på trafiken. Mellan klockan 09.00 och 15.00 stoppas då nämligen biltrafiken på Nils Ericsonsgatan i riktning mot Hisingen ett flertal gånger.

Av säkerhetsskäl varar varje stopp i maximalt fem minuter.

Stoppen gäller även för kollektivtrafiken som går via hållplats Nordstan mot Hisingen.

För kollektivtrafiken kan det bli uppemot 15 stopp per dag och för bil- och gångtrafiken handlar det om ännu fler.

Ha några extra minuter
Du som har en tid att passa på Hisingen under fredagen klockan 09.00-15.00 bör ha några extra minuter tillgodo. Om du inte har Nordstan eller Hisingen som målpunkt så bör du välja annan väg om möjligt.

Cykeltrafiken påverkas inte av stoppen utan kommer fram på cykelbanan längs Nordstan precis som vanligt.

Här är mer information om Västlänkens deletapp Centralen.

Läs också