Direkt till innehåll

Tillfälliga stopp vid Skansen Lejonet

Måndagen den 4 maj inleds sprängningar vid Skansen Lejonet, vilket innebär korta trafikstopp varje vardag.

Sedan i början av april har förberedelser pågått inför arbetet med Västlänkens bergtunnel som ska gå genom Gullberget, alltså där Skansen Lejonet står. Den 4 maj startar tunnelarbetet med sprängningar, vilket kommer att påverka trafiken i området.

Sprängningar varje vardag
Under den första månaden sker sprängningar 1-2 gånger varje vardag mellan klockan 09:45 och 10:15 samt mellan klockan 15:00 och 15:30. I samband med sprängningarna stoppas bil-, cykel- och gångtrafiken på gamla Gullbergsvassgatan i cirka 10-15 minuter i båda riktningar, se karta nedan. Flaggvakter kommer att stå vid infart och vägar vid arbetsområdet.

Trafikstoppen påverkar främst cyklister som brukar ta sig mellan Gullbergsvassgatan och Svingeln. Dessutom berörs biltrafiken till Skansen Lejonet och till någon av verksamheterna på gamla Gullbergsvassgatan samt trafiken som kör via Gullbergsbro över E6.

Efter cirka en månad väntas tunneldrivningen starta och då sker sprängningar en gång i veckan fram till juni 2021.

Klicka för större karta:

karta_skansen lejonet_liten_fix.png

Läs också