Direkt till innehåll

Detta gäller i trafiken när Tingstadstunneln är klar

Den 18 maj är renoveringen av Tingstadstunneln klar och det blir full kapacitet för trafiken på E6 genom tunneln. Samtidigt öppnar vissa anslutningar medan andra förblir stängda.

Efter två års renovering närmar sig arbetet med Tingstadstunneln sitt slut. Den 6 maj öppnade båda tunnelrören för trafik men med endast ett körfält öppet i varje riktning för E6-trafiken. All annan trafik leds om via Marieholmstunneln.

Fortsatt påverkan på E6

Det råder också fortsatt påverkan på E6-trafiken norrut från Olskroksmotet mot Tingstadstunneln på grund av arbeten med att återställa vägen. Detta innebär risk för köer och längre restider. Trafiken som kommer söderifrån på E6 och ska vidare norrut rekommenderas därför att välja Söder- och Västerleden samt Älvsborgsbron.

Söndagen den 12 maj från klockan 16.00 är det även begränsningar för trafiken söderut på E6 då endast två av tre körfält är öppna mellan Gullbergsmotet och Olskroksmotet.

Full kapacitet genom tunneln

Denna trafiksituation gäller fram till den 18 maj då renoveringen av Tingstadstunneln är klar och det blir full kapacitet genom tunneln. Närmare bestämt två körfält i varje riktning för E6-trafiken. All övrig trafik hänvisas till Marieholmstunneln fortsättningsvis.

Klicka på kartan för större bild.

Karta som visar hur trafiken kommer fram när Tingstadstunnelns renovering är klar.

 

Samtidigt öppnar också flera av anslutningarna som varit stängda under renoveringen. Då går det återigen att köra från Tingstadstunneln till E45 centrum och E45 Karlstad. Dock inte omvänt – trafiken från E45 mot E6 norrut hänvisas även i fortsättningen till Marieholmstunneln.

Dessutom öppnar påfarten i Olskroksmotet mot E6 norrut och på Hisingssidan öppnar anslutningen från Tingstadsmotet ner mot E6 och Tingstadstunneln igen.

Länkar till kartor finns längst ner.

Avstängt mellan Lundbyleden och Tingstadstunneln

Trafiken till och från Lundbyleden får däremot fortsätta att köra via Marieholmstunneln under en lång tid framöver. Det beror på att anslutningen i Ringömotet förblir stängd för att underlätta för kommande arbeten på Lundbyleden. Det är också förklaringen till att det inte är tre körfält i varje riktning genom tunneln, som det var innan renoveringen.

Även den så kallade ”Kakeltunneln” mellan E20 och E6 norrut i Olskroksmotet förblir stängd. Det beror på att antalet körfält har utökats på E6 förbi Olskroken, vilket innebär att påfarten från ”Kakeltunneln” har tagits bort. Därmed bedöms det inte vara trafiksäkert att öppna den. Trafiken från E20 hänvisas till Marieholmstunneln.

Ytterligare en helgavstängning

Efter att båda tunnelrören har öppnats kommer Tingstadstunneln att stängas helt ytterligare en helg på grund av efterarbeten. Det sker helgen den 31 maj-2 juni, från fredagen klockan 22.00 till måndagen klockan 05.00. Precis som vid tidigare tillfällen leds trafiken då om till Marieholmstunneln.

Utöver detta återstår en del arbeten under cirka sex månader framåt innan hela projektet är klart. Men detta förväntas ha begränsad trafikpåverkan.

Länkar till kartor

 

Dessa anslutningar öppnar:

Tingstadstunneln till E45

Från Olskroksmotet till E6 norrut

Från Tingstadsmotet till Tingstadstunneln

Dessa anslutningar är stängda:

Ringömotet mellan Lundbyleden och Tingstadstunneln

“Kakeltunneln” från E20 till E6 norrut

Från E45 till E6 norrut via Tingstadstunneln

Läs också