Direkt till innehåll

Tingstadstunneln klar – detta gäller i trafiken

Sedan den 18 maj är renoveringen av Tingstadstunneln klar. Tunneln har nu två öppna körfält i varje riktning och E6-trafiken har full framkomlighet genom tunneln.

Sedan våren 2022 har Tingstadstunneln renoverats för att uppdateras till dagens standard på säkerhet och miljö. Sedan dess har trafiken på E6 gått dubbelriktad i det ena tunnelröret och all övrig trafik har letts om via Marieholmstunneln.

Full kapacitet för E6-trafiken

Den 18 maj är renoveringen klar. Tingstadstunneln har nu två öppna körfält i varje riktning och full kapacitet för trafiken på E6. Övrig trafik hänvisas fortsättningsvis till Marieholmstunneln, precis som under renoveringen (mer om detta längre ner).

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar hur trafiken kommer fram när Tingstadstunnelns renovering är klar.

 

Flera anslutningar som varit stängda under renoveringen har nu öppnat. Det går återigen att köra från Tingstadstunneln till E45 centrum och E45 Karlstad. Dock inte omvänt – trafiken från E45 mot E6 norrut hänvisas även i fortsättningen till Marieholmstunneln.

Även påfarten i Olskroksmotet mot E6 norrut är öppen, liksom anslutningen från Tingstadsmotet på Hisingen ner mot Tingstadstunneln

Ingen trafik mellan Lundbyleden och Tingstadstunneln

 Trafiken till och från Lundbyleden får däremot fortsätta att köra via Marieholmstunneln under några år framöver. Det beror på att anslutningen i Ringömotet förblir stängd för att underlätta för kommande arbeten på Lundbyleden.

Även den så kallade ”Kakeltunneln” mellan E20 och E6 norrut i Olskroksmotet förblir stängd och trafiken hänvisas till Marieholmstunneln.

Längst ner finns också kartor över vilka anslutningar som har öppnat och vilka som är fortsatt stängda.

Skyltning pågår

Det återstår fortfarande en del arbete i anslutning till Tingstadstunneln. Det handlar bland annat om montering av vägvisningsskyltar längs E6, både norr och söder om tunneln. Att detta inte är färdigt än beror enligt Trafikverket på att det har varit svårt att komma åt ytorna tidigare. Det pågår också förbättringar av linjemålning och vägvisning på anslutande vägar.

Ytterligare en helgavstängning

Tingstadstunneln kommer att stängas helt ytterligare en helg på grund av kompletterande efterarbeten. Det sker helgen den 31 maj-2 juni, från fredagen klockan 22.00 till måndagen klockan 05.00. Precis som vid tidigare tillfällen leds trafiken då om till Marieholmstunneln.

Utöver detta återstår en del arbeten under cirka sex månader framåt innan hela projektet är klart. Men detta förväntas ha begränsad trafikpåverkan.

Trafikverkets information om renoveringen av Tingstadstunneln.

Trafikverkets information om ombyggnationen av Lundbyleden

Länkar till kartor

 

Dessa anslutningar öppnar:

Tingstadstunneln till E45

Från Olskroksmotet till E6 norrut

Från Tingstadsmotet till Tingstadstunneln

Dessa anslutningar är stängda:

Ringömotet mellan Lundbyleden och Tingstadstunneln

“Kakeltunneln” från E20 till E6 norrut

Från E45 till E6 norrut via Tingstadstunneln

Läs också