Direkt till innehåll

Allt om trafiken i Tingstadstunneln

1 / 5

Fram till maj 2024 pågår renoveringen av Tingstadstunneln, vilket orsakar stora störningar i Göteborgstrafiken. Här har vi samlat allt du behöver veta som trafikant.

Tingstadstunneln renoveras och uppdateras till dagens standard på säkerhet och miljö. Detta innebär att ett tunnelrör är stängt och E6-trafiken går dubbelriktad i det motsatta röret med ett körfält öppet i varje riktning. All övrig trafik – via Lundbyleden, E20 och E45 – leds om till Marieholmstunneln. Detta gäller fram till maj 2024.

En film och kartor på hur du kör olika sträckor under renoveringen finns längst ner.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att arbeten ska starta i Tingstadstunneln och att trafiken därmed blir dubbelriktad i ena röret.

 

Tunnelns båda rör öppnar den 6 maj

Måndagen den 6 maj öppnar Tingstadstunnelns båda rör för trafik igen efter renoveringen. För att förbereda öppnandet behöver tunneln stängas helt från kvällen den 3 maj till morgonen den 6 maj. Under den perioden hänvisas trafiken till Marieholmstunneln.

Så leds trafiken under helgavstängningen:

Karta som visar hur trafiken leds om när Tingstadstunneln stängs.

 

När tunneln öppnar den 6 maj är fortsatt ett körfält öppet i varje riktning för E6-trafiken – med skillnaden att trafiken då går i båda rören. Dessutom är det begränsningar och risk för köer på E6 norrut mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet på grund av att E6 ska återställas. Under den här perioden rekommenderas E6-trafiken norrut att välja andra vägar, i första hand Söder- och Västerleden och Älvsborgsbron.

Två körfält i varje riktning

Detta gäller fram till den 18 maj då E6 är återställd och Tingstadstunneln öppnar totalt fyra körfält – två i varje riktning. Då öppnas också anslutningarna till E45 centrum och E45 Karlstad i Gullbergsmotet.

I övrigt gäller samma trafikläge som idag, det vill säga att endast E6-trafiken går genom Tingstadstunneln medan all annan trafik fortsättningsvis hänvisas till Marieholmstunneln. Det beror på att anslutningen mellan Tingstadstunneln och Lundbyleden förblir stängd då arbeten på Lundbyleden startar efter årsskiftet. Även den så kallade ”Kakeltunneln” från E20 mot E6 norrut i Olskroksmotet förblir stängd för trafik – det gäller även anslutningen från E45 Karlstad till E6 norrut i Gullbergsmotet.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar hur trafiken kommer fram när Tingstadstunnelns renovering är klar.

 

Fram till den 6 maj går alltså trafiken som idag, vilket innebär att E6-trafiken går dubbelriktad i ett av rören med ett körfält öppet i varje riktning. All annan trafik leds om via Marieholmstunneln. Längst ner finns också information om vilka anslutningar som är stängda i och med renoveringen.

Köer och längre restid

Den begränsade framkomligheten genom Tingstadstunneln ger stora effekter på hela Göteborgs trafiksystem. Som bilist får du räkna med köer och längre restider, framförallt klockan 7-9 och 15-17 på vardagar och klockan 11-14 på helger. Försök därför att köra på andra tider – annars får du vara ute i god tid.

Ett tips är att ladda ner Trafiken.nu-appen – på så sätt kan du se var köerna är just nu, få push-notiser om trafikstörningar och följa det aktuella trafikläget från över 200 trafikkameror.

Kanske är du en av dem som till och med kan ändra färdsätt? Om du väljer att åka kollektivt så söker du alltid din resa i appen Västtrafik To Go för att upptäcka eventuella förseningar eller ändrade körvägar.

Västtrafiks information om hur kollektivtrafiken påverkas under renoveringen.

I vår artikel ”Trafiken i Tingstadstunneln är dubbelriktad” kan du läsa mer om dubbelriktningen.

Frågor och svar om trafiken i Tingstadstunneln.

Trafikverkets information om renoveringen av Tingstadstunneln.

 

Under varje länk finns en karta som visar hur du kör på aktuell sträcka (se även film nedan).

E6 Oslo-E6 Malmö
E6 Oslo-E20
E6 Oslo-E45 Götaleden
E6 Oslo-E45 Karlstad
Lundbyleden-E20
Lundbyleden-E45 Karlstad
Lundbyleden-E45 Götaleden-E6 Malmö

 

För att reglera trafiken till ”rätt” tunnel och för att underlätta framkomligheten under renoveringen hålls vissa anslutningar stängda, se lista nedan. Klicka på länken för att visa karta.

Du kan inte köra…

…från Lundbyleden till Tingstadstunneln och omvänt. Du hänvisas istället till Marieholmstunneln.

…från Brunnsbomotet till Tingstadstunneln eller Marieholmstunneln/E6 norrut. Du hänvisas istället till Marieholmstunneln via påfarten vid Salsmästaregatan.

…från Tingstadsmotet till Tingstadstunneln. Du hänvisas istället till Marieholmstunneln via påfarten vid Salsmästaregatan.

…från E20 till E6 norrut via den så kallade ”Kakeltunneln”. Du hänvisas istället till Marieholmstunneln.

…från E45 Götaleden/E45 Karlstad till Tingstadstunneln och omvänt. Du hänvisas istället till Mariehomstunneln.

…från Tingstadstunneln till E20 i Olskroksmotet. Du hänvisas istället till Marieholmstunneln.

…från Olskroksmotet till E6 norrut. Du hänvisas istället till Ullevimotet.

 

Sidan uppdateras allteftersom.

Läs också