Direkt till innehåll

Tips om snöröjning och halka

Trafik Göteborg förklarar vad som gäller vid halka och snöröjning och vem som skottar var.

Under vintermånaderna kan vädret skifta snabbt från sol och regn till snö och is. Som trafikant gäller det att beredd på alla slags väder. Men vem är det egentligen som ansvarar för våra vägar vid snö och halka? Och var är plogbilen?

Här reder vi ut vem som sköter snöröjningen och tipsar om var du kan hitta mer information.

Vem ansvarar för vägen?

Den som är ansvarig för en väg ansvarar i vanliga fall även för snöröjning och halkbekämpning på vägen.

De större lederna och vägarna i Göteborg är statliga vägar där Trafikverket har ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

I Göteborg ansvarar Trafikverket till exempel för Söderleden, Västerleden, Lundbyleden och Götaleden med E6, E20, E45 och väg 40 mot Borås, länsväg 155 Hisingen och länsväg 158 mot Särö.

Trafikverket ansvarar även för halkbekämpning och snöröjning på en del av de gång- och cykelvägar som finns utmed de statliga vägarna.

Läs mer på Trafikverkets hemsida om du vill veta mer om snöröjning och halkbekämpning på statliga vägar.

Detta gäller för trafiken inom Göteborgs stad

Under vinterperioden 15 oktober till 15 april har Göteborgs Stad full beredskap för att snabbt kunna underlätta i trafiken med snöröjning och halkbekämpning.

Göteborgs Stad ansvarar för kommunala vägar, gator och gång- och cykelbanor.

Vill du veta mer om vad som gäller för skottning, halkbekämpning finns det bra information och filmer på Göteborgs Stads hemsida. Här hittar du bland annat filmen: Hur fungerar snöröjningen i Göteborgs Stad

Vid risk för halka

När det är risk för halka startar halkbekämpningen omedelbart, oavsett tid på dygnet. På Göteborgs Stads gator sker halkbekämpning i huvudsak genom spridning av flis som är krossad sten.

På gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor använder Göteborgs Stad ofta flis och salt. En stor del av gångbanorna, trottoarerna och trapporna i Centrum ansvarar fastighetsägaren för. Du kan läsa mer om detta på Göteborgs Stad hemsida.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare har ansvar för vinterväghållning av gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor som ligger i anslutning till tomtens/fastighetens gräns mellan 1,2 meter till 10 meter. Läs mer på Göteborgs Stads hemsida om fastighetsägarens ansvar.

När kommer plogbilen?

När plogbilen kommer beror på hur trafikerad en väg eller gata är. På de mest trafikerade vägarna är kraven högt ställda. Det beror också på vem som ansvarar för vägen, om det är en statlig väg, kommunal väg eller privat väg. På Trafikverkets hemsida kan du se när vägen plogas i ditt län.

 

Läs också