Direkt till innehåll

Torsten Henriksons gångbro rivs

Den 8 juni startar rivningsarbetet av Torsten Henriksons gångbro. Arbetet utförs i etapper och påverkar trafiken nattetid.

Torsten Henriksons gångbro, som går mellan Nordstan och Lilla Bommen, ska rivas för att byggprojekten i området ska komma vidare i sina arbeten.

Gångbron som stängdes den 1 juni kommer att plockas ned i etapper under fem nätter med start måndagen den 8 juni. Att bron rivs gör att du som brukar använda Torsten Henriksons gångbro får välja alternativa vägar till och från Lilla Bommen, se karta nedan.

Kartan nedan visar alternativa gångvägar istället för Torsten Henriksons gångbro:

Under nedmonteringen av gångbron, som sker i fyra etapper, kommer trafiken i området att påverkas på olika sätt och i olika utsträckning.

Det är dock under den första etappen, den 8-9 juni, som trafiken berörs som mest. Då kommer Västra Sjöfarten i riktning mot Järntorget att stängas av och trafiken hänvisas till Götatunneln. Trafiken på Västra Sjöfarten i riktning mot Centralen regleras med flaggvakt.

Så här påverkas trafiken i detalj:

Etapp 1.
Den 8-9 juni klockan 21-05: Västra Sjöfarten västerut mot Järntorget stängs av, motortrafik hänvisas till Götatunneln. Trafik österut mot Centralen regleras med flaggvakt. Gång- och cykeltrafik regleras med flaggvakt när sektioner av gångbron lyfts ner.

Etapp 2.
Den 9-10 juni klockan 21-05: Motortrafik från Götaälvbron mot Centralen regleras med flaggvakt.

Etapp 3.
Den 14-16 juni klockan 23-04: Buss och spårvagnstrafik från Götaälvbron till Östra Hamngatan stängs av. Buss- och spårvagnstrafiken leds om via Nordstan.

Etapp 4.
Den 16-17 juni klockan 21-05: Utfart till Nordstans P-hus samt lastgatan regleras med flaggvakt. Gång- och cykeltrafik regleras med flaggvakt när sektioner av gångbron lyfts ner.

Kartan nedan visar hur trafiken påverkas etappvis:

 

Läs också