Direkt till innehåll

Trädflytt i Lindholmsallén påverkar trafiken

Den 10-24 oktober sker trädflytt i Lindholmsallén, som är en förberedelse inför bygget av en ny spårväg. Detta innebär begränsad framkomlighet, så välj gärna andra vägar.

Bygget av en ny spårväg mellan Frihamnen och Lindholmen beräknas starta under hösten 2023. Innan dess måste dock en del förberedelser göras. En av dem består i att flytta träd från Lindholmsallén till Andromedagatan, där den nya allén kommer att hamna.

Välj gärna andra vägar

Trädflytten sker mellan den 10 och 24 oktober under dag- och nattetid klockan 09.00-15.00 och 18.00-06.00. Under den här tiden råder begränsad framkomlighet längs Lindholmsallén i perioder, så välj gärna andra vägar om möjligt.

Byggstart hösten 2023

Byggnationen av den nya spårvägen och de tillkommande hållplatserna väntas alltså starta hösten 2023 och målet är att allt ska stå klart i slutet av 2025.

Så småningom ska sträckan kopplas ihop med en ny spårväg mellan Brunnsbo och Hjalmar Brantingsplatsen samt den framtida spårvägstunneln mellan Lindholmen och Linnéplatsen.

Göteborgs Stads information om den nya spårvägen.

Läs också