Direkt till innehåll

Trafik från Lundbyleden mot E6 norrut leds om

Den 8-11 oktober är rampen från Lundbyleden mot E6 norrut stängd kvälls- och nattetid. Trafiken leds om via Litteraturgatan och Tingstadsvägen.

Orsaken är att Marieholmsförbindelsen ska utföra beläggningsarbeten på rampen från Lundbyleden och på E6 närmast rampen.

Avstängningen gäller kvälls- och nattetid mellan klockan 22:00 och 05:00. Trafikanter som kommer från Lundbyleden österut och ska mot E6 norrut får svänga av i Brunnsbomotet och vidare via Litteraturgatan, Tingstadsvägen och slutligen Tingstadsmotet. Se karta nedan.

Klicka för större karta:

karta_lundbyleden_e6norr_liten_fix.jpg

Dessutom påverkas trafiken på E6 i norrgående riktning, i höjd med Tingstadsmotet, genom avstängda körfält klockan 21:00-06:00. Trafiken kommer att kunna passera förbi arbetsområdet på intilliggande körfält.

Värt att notera är att arbetet är väderberoende och kan därför komma att flyttas fram.

Läs också