Direkt till innehåll

Trafik i Frölunda leds om

Den 11 juni stängs korsningen Lergöksgatan/Munspelsgatan i Frölunda, vilket påverkar all trafik.

Eftersom korsningen Lergöksgatan/Munspelsgatan stängs får samtliga trafikslag ta andra vägar. Biltrafiken på Lergöksgatan leds om via en tillfällig väg längs parkeringen, som är parallell med Lergöksgatan, och vidare in på Säckpipegatan och omvänt (se karta nedan).

Klicka för större karta:
karta lergokegatan_munspelsgatan_liten_fix.png

Busslinjerna 91 och 97, som vanligtvis trafikerar Lergöksgatan förbi Munspelsgatan, kör också via den tillfälliga vägen. Detta gör att de båda busshållplatserna på Lergöksgatan flyttas dit.

Trafiken som befinner sig i området söder om Lergöksgatan leds om via Säckpipegatan och Kontrabasgatan.

Även gång- och cykeltrafiken får ta en annan väg, vilket innebär en längre resväg. Följ skyltning på plats.

Orsaken till avstängningen är att VA-arbeten ska utföras. Avstängningen gäller fram till våren 2020.

Läs också