Direkt till innehåll

Trafik på Karl Johansgatan i Majorna leds om

Den 4 mars-13 april påverkas trafiken på delar av Karl Johansgatan mot Stigbergstorget. Under en period sker omledning via Mariaplan. Räkna med längre restider.

Ett spårarbete ska utföras i tre olika etapper vid Jaegerdorffsplatsen i Majorna från den 4 mars klockan 04.00 till den 13 april klockan 04.00. Under den här perioden påverkas trafiken på delar av Karl Johansgatan i riktning mot Stigbergstorget.

Omledning via Mariaplan

Störst påverkan på fordonstrafiken blir det inledningsvis från den 4 mars och cirka två veckor fram. Då stängs Karl Johansgatan mellan Älvsborgsgatan och Jaegerdorffsplatsen i riktning mot Stigbergstorget och trafiken leds om via Älvsborgsgatan och Mariaplan, se karta. Detta innebär en omväg och därmed längre restid.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att Karl Johansgatan stängs i höjd med Jaegerdorffsplatsen och att omledning sker via Mariaplan.

 

Därefter – under cirka tre veckor – är samma sträcka av Karl Johansgatan stängd men med en kortare omledning via Kustroddaregatan. Under den sista perioden fram till den 13 april kommer fordonstrafiken fram förbi arbetsområdet men med begränsad framkomlighet.

Bussar kör annan väg

Kollektivtrafiken påverkas genom att busslinjerna 30, 90 och 190 får ändrade körvägar mellan Kungssten och Jaegerdorffsplatsen i båda riktningar. Dessutom anordnas en tillfällig hållplats vid Jaegerdorffsplatsen och hållplatserna Orustgatan och Klippan dras in. Detta gäller under hela arbetsperioden. Spårvagnslinje 9 kör annan väg dagtid.

Sök alltid din resa i appen Västtrafik To Go – på så sätt håller du dig uppdaterad om eventuella förändringar och förseningar i kollektivtrafiken.

När det gäller gångtrafiken stängs övergångsstället på Karl Johansgatan i höjd med Birgittagatan i perioder och gående hänvisas till intilliggande övergångsställen.

Läs också