Direkt till innehåll

Trafik stängs av när Hisingsbron invigs

Söndagen den 5 september invigs Hisingsbron officiellt i närvaro av kung Carl XVI Gustaf. Trafik stängs av och hänvisas till andra älvförbindelser.

Öppningen av Hisingsbron har skett i etapper: i maj öppnades bron för vanlig motortrafik, gående/cyklister samt för bussar, och i mitten av augusti öppnades bron även för spårvagnar. Samtidigt öppnades bron fullt ut vad gäller gång- och cykelbanorna.

Söndagen den 5 september är det dags för den officiella invigningen, där kung Carl XVI Gustaf kommer att delta.

Trafik stängs av

Invigningen påverkar trafiken över Hisingsbron på flera sätt.

Klockan 09-16 är bron stängd för all vanlig motortrafik samt för gående och cyklister på den västra sidan – alltså gång- och cykelbanan närmast Läppstiftet. Trafiken hänvisas då till andra älvförbindelser. Gående och cyklister hänvisas även till den östra gång- och cykelbanan, som hålls öppen hela dagen.

Notera dock att den östra gång- och cykelbanan endast är öppen för genomfartstrafik. På grund av pandemin är invigningen stängd för allmänheten, och för att undvika att åskådare samlas uppe på den östra gång- och cykelbanan kommer sträckan att skärmas av mot invigningen.

Det kommer alltså inte vara möjligt att se något av invigningen från den östra gång- och cykelbanan.

Sök din resa i To Go-appen

Klockan 11-16 är bron stängd för all kollektivtrafik. Den kollektivtrafik som normalt trafikerar Hisingsbron får ändrade körvägar och indragna hållplatser, däribland hållplats Nordstan och hållplats Frihamnen. Spårvagnstrafiken över Hisingsbron ersätts med buss. För ett antal expressbussar dras Hjalmar Brantingsplatsen in.

Bästa sättet att få vetskap om hur kollektivtrafiken kör under tiden som invigningen pågår är att använda appen Västtrafik To Go.

Mer info om hur kollektivtrafiken går under tiden som invigningen pågår hittar du genom att klicka här.

Endast inbjudna gäster

Som nämns ovan påverkas invigningen av den rådande pandemin. Endast ett begränsat antal inbjudna gäster tillåts närvara och allmänheten kommer inte att kunna följa invigningen på plats. Istället går det att följa invigningen live i digitala kanaler.

Mer info om själva evenemanget hittar du hos Göteborgs Stad genom att klicka här.

Karta från Trafikkontoret Göteborgs Stad inför invigningen av Hisingsbron den 5 september:
Karta som visar trafikförändringar i samband med Hisingsbrons invigning.

Läs också