Direkt till innehåll

Trafik vid Brantingsmotet påverkas i etapper

Från den 3 juni påverkas framkomligheten på Lundbyleden och Hjalmar Brantingsgatan i höjd med Brantingsmotet i etapper. I ett första skede stängs en gång- och cykelväg.

Vid Brantingsmotet på Hisingen ska ett ledningsarbete utföras från den 3 juni till hösten 2025. Under den här tiden påverkas trafiken på Lundbyleden och Hjalmar Brantingsgatan på olika sätt i etapper.

Begränsningar på avfart

I ett första skede blir det minskad körfältsbredd och nedsatt hastighet till 50 kilometer i timmen på avfarten från Lundbyleden mot Frihamnsmotet i Brantingsmotet, se karta. Detta gäller i cirka ett år.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att det blir begränsad framkomlighet på avfarten från Lundbyleden mot Frihamnsmotet i Brantingsmotet. Men också att gång- och cykelvägen på den södra sidan av Hjalmar Brantingsgatan stängs.

 

Gång- och cykelväg stängs

Samtidigt stängs gång- och cykelvägen på den södra sidan av Hjalmar Brantingsgatan i höjd med Brantingsmotet och gång- och cykeltrafiken hänvisas till den motsatta sidan, se karta. Följ skyltning på plats.

Vi återkommer med information om hur trafiken påverkas i nästkommande skeden när det närmar sig. Hela ledningsarbetet väntas bli klart hösten 2025.

Läs också