Direkt till innehåll

Trafiken leds om när Hisingsleden stängs tillfälligt

Från den 24 april öppnar bron i Kålseredsmotet samt av- och påfarter för norrgående trafik.

Från den 24 april öppnar bron i Kålseredsmotet samt av- och påfarter för norrgående trafik.

Helgen den 21-23 april stängs delar av Hisingsleden och trafiken leds om via Sörredsvägen. Det beror på en trafikomläggning i Kålseredsmotet där nya anslutningar öppnar efter helgen.

På Hisingsleden pågår arbeten för att förbättra framkomligheten och göra vägen säkrare. Som en del i detta byggs tre planskilda trafikplatser: Volvomotet, Kålseredsmotet och Björlandamotet. I slutet av februari öppnade vissa anslutningar i det nybyggda Kålseredsmotet och nu sker nästa förändring då trafiken i motet ska läggas om för att fler delar ska färdigställas.

Trafiken leds om under helgen

Inför trafikomläggningen stängs Hisingsleden helt mellan Björlandavägen och Assar Gabrielssons väg från fredagen den 21 april klockan 21.00 till måndagen den 24 april klockan 04.00. Under den här tiden leds trafiken om via Sörredsvägen och Assar Gabrielssons väg, se karta.

Klicka på kartan för större bild.

Karta som visar att Hisingsleden stängs mellan Björlandavägen och Assar Gabrielssons väg. Omledningsvägen via Sörredsvägen är utmarkerad.

Detta kan innebära köer framförallt i korsningen Björlandavägen-Hisingsleden. Ett tips är att hålla dig uppdaterad om det aktuella trafikläget i Trafiken.nu-appen. Kom ihåg att det också går bra att köra via väg 155 och Sörredsmotet.

Busslinjerna som vanligtvis trafikerar den aktuella sträckan på Hisingsleden leds också om via Sörredsvägen. Sök din resa i appen Västtrafik To Go.

Anslutningar norrut öppnas

Från den 24 april öppnar bron i Kålseredsmotet samt av- och påfarterna för norrgående trafik permanent. Samtidigt stängs anslutningarna i Kålseredsmotet för södergående trafik till och från John Bunyans väg tillfälligt under två veckor, eftersom vägen ska återställas till permanent läge. Därmed får du som kör norrifrån på Hisingsleden köra via Sörredsvägen för att nå John Bunyans väg under den här perioden.

Klicka på kartan för större bild.

Karta som visar att anslutningarna norrut i Kålseredsmotet är öppna medan vissa anslutningar för södergående trafik är stängda

I sommar ska Kålseredsmotet vara helt klart. Kollektivtrafiken planeras att börja trafikera Kålseredsmotet från och med tidtabellsskiftet i juni.

Läs också