Direkt till innehåll

Trafiken leds om vid Lindholmsallén

Den 22 januari till 30 april får bil- och kollektivtrafiken vid rondellen Ceresgatan-Lindholmsallén samsas i busskörfältet. Orsaken är arbete med den nya spårvägen.

I höstas påbörjades arbetet med att bygga den nya spårvägen och citybussgatan mellan Frihamnen och Lindholmen. Arbetet  påverkar trafiken i området på olika sätt i perioder.

Trafiken leds om

Från den 22 januari till den 30 april leds all biltrafik om mellan rondellen vid Ceresgatan och Lindholmsallén. Ett ledningsarbete på båda sidor av rondellen gör att bil- och kollektivtrafiken får samsas i busskörfältet. Detta innebär att din restid stundtals kan bli något längre.

Karlavagnsgatans utfart mot rondellen i Lindholmsallén kommer under arbetsperioden att vara stängd för biltrafik. Parkeringen nås från Karlavagnsgatans östra sida under tiden som arbetet pågår. Plejadgatan och Gamla Ceresgatan är sedan tidigare stängda vid rondellen.

Klicka på kartan för större bild.

Kartan visar sträckan Ceresgatan-Lindholmsallen där bil och buss trafiken får samsas i bussfilen fram till maj 2024.

Du som går eller cyklar

Gång- och cykeltrafiken tar sig förbi arbetsområdet men hänvisas till den norra sidan av rondellen, följ skyltning på plats. Omledning för gående och cyklister gäller även längs delar av Lindholmsallén då gång- och cykeltrafiken ihöjd med Citadellet vid Lindholmsallén 10 leds om fram till den 30 januari.

Den nya spårvägen och citybussgatan väntas stå klar till årsskiftet 2025–2026.

Läs också