Direkt till innehåll

Trafiken mellan Lindholmen och Frihamnen leds om

Trafiken mellan Lindholmen och Frihamnen leds om när en del av Lundby Hamngata stängs.

Trafiken mellan Lindholmen och Frihamnen leds om när en del av Lundby Hamngata stängs.

Den 14 februari-17 april stängs delar av Lundby Hamngata på Hisingen. Busstrafiken och övrig fordonstrafik leds om på lokala gator.

På grund av ett ledningsarbete stängs en bit av Lundby Hamngata från den 14 februari till den 17 april.

Medan arbetet pågår leds både busstrafiken och fordonstrafiken mellan Frihamnen och Lindholmen om på lokala gator, se karta. Dessutom flyttas hållplatsen Pumpgatan till det allmänna körfältet i Lindholmsallén i riktning mot Frihamnen, vilket innebär att bussar och biltrafik får samsas i samma körfält.

Gång- och cykeltrafiken kan ta sig förbi arbetsområdet men med begränsad framkomlighet.

Klicka på kartan för större bild.

Karta som visar att Lundby Hamngata stängs av och att trafiken leds om på lokala gator

Läs också