Direkt till innehåll

Trafiken på Första Långgatan leds om

Den 5 maj-22 juli leds biltrafiken från Järnvågsgatan till Första Långgatan om via Linnégatan, när markarbeten utförs inför sommarens spårstopp.

I sommar utförs mark- och spårarbeten på Första Långgatan, då spårvagnstrafiken stängs av mellan Järntorget och Godhemsgatan/Vagnhallen Majorna. Arbetena utförs i etapper och påverkar trafiken på olika sätt. Störst påverkan blir det för biltrafiken som under delar av arbetsperioden leds om på intilliggande gator.

Förberedande arbeten

Från den 2 maj till 25 juni utförs förberedande markarbeten inför kommande spårarbete. För att göra plats för bil och cykel på den södra sidan av gatan tas parkeringsplatserna tillfälligt bort och görs om till kombinerat bil- och cykelkörfält.

Biltrafiken från Järnvågsgatan leds om

Från den 5 maj till den 22 juli stängs delar av Första Långgatan för biltrafik mellan Järnvågsgatan och Nordhemsgatan i riktning mot Stigberget.

Biltrafiken från Järnvågsgatan leds då om via Linnégatan, Plantagegatan och vidare till Nordhemsgatan till Första Långgatan.  Följ lokal skyltning på plats och räkna med en längre restid. Se kartan nedan.

Klicka på bilden för större karta.

Kartan visar omledning för biltrafiken från Järnvågsgatan till Första Långgatn via Linnegatan 2 maj till 22 juli 2023.

Sommarens mark- och spårarbeten på Första Långgatan är ett omfattande arbete som kommer att påverka delar av trafiken i området även under hösten 2023.

Du kan läsa mer om arbetet på masthuggskajen.se:

Bygg- och trafikinfo

Läs också