Direkt till innehåll

Trafiken på Hisingsgatan leds om

Den 18-27 mars stängs delar av Hisingsgatan för trafik när ett schaktarbete utförs i höjd med Vågmästareplatsen. Kollektivtrafiken får ändrade körvägar.

Ett schakt- och ledningsarbete ska utföras på Hisingsgatan i korsningen Virvelvindsgatan-Vågmästaregatan från den 18 mars klockan 01.05 till den 27 mars klockan 20.00.

Längre restid och ändrade körvägar

Under den här perioden stängs Hisingsgatan för biltrafik i södergående riktning mot Lindholmsmotet samt infarten till Virvelvindsgatan. Trafiken hänvisas via Inlandsgatan och österut på Virvelvindsgatan.

Dessutom stängs Vågmästaregatan österut vid korsningen och trafiken hänvisas via Brantingsmotet och Herkulesgatan.

Möjligheten att köra ut från Virvelvinsgatan och Vågmästaregatan, till Hisingsgatan och Vågmästareplatsen, kommer hela tiden vara öppen. Se kartan nedan.

Klicka på bilden för större karta.

Kartan visar avstäningar samt omledning av trafiken vid Hisingsgatan mars 2024.

Kollektivtrafiken får ändrade körvägar

Under arbetet dras hållplatsen Madängsgatan in och busslinjerna 19 och 99 får ändrade körvägar i båda riktningar mellan Regnbågsgatan och Hjalmar Brantingsplatsen. Sök din resa i appen Västtrafik To Go för att se hur din resa påverkas.

Läs också