Direkt till innehåll

Trafiken på Hisingsleden flyttas

Arbetet med nya Halvors länk mellan Hisingsleden och Ytterhamnsmotet fortskrider. Närmast märks arbetet genom att Hisingsleden får en ny, tillfällig sträckning.

Den nya, tillfälliga sträckningen av Hisingsleden är belägen öster om den befintliga leden och består, precis som den nuvarande sträckningen, av två körfält norrut och ett körfält söderut (se karta nedan).

Karta som visar den nya, tillfälliga sträckningen av Hisingsleden:
Karta som visar den nya, tillfälliga sträckningen för Hisingsleden.

Ingen större påverkan
Trafiken flyttar över i början av december och väntas inte påverka trafiken i någon högre grad. Under 2021 kan dock ett av de två körfälten i norrgående riktning komma att stängas vid enstaka tillfällen. Mer information om detta kommer längre fram.

Orsaken till den nya sträckningen är den pågående byggnationen av anslutningen mellan nya Halvors länk och Hisingsleden. Den nya sträckningen gäller fram till hösten 2021.

Ny länk – nya trafikplatser
Den nya Halvors länk blir en 1,3 kilometer lång väg mellan Ytterhamnsmotet och Hisingsleden söder om Assar Gabrielssons Väg. En ny trafikplats vid namn Vikanmotet byggs på Halvors länk.

Även Hisingsleden i sig kommer att byggas om mellan Vädermotet och Björlandavägen. Leden ska breddas till fyra körfält och få mittseparering, plus att en säkrare trafikplats (det så kallade Volvomotet) byggs vid den plats där Assar Gabrielssons Väg möter Hisingsleden.

Vidare byggs en ny trafikplats vid namn Kålseredsmotet ungefär mittemellan nya Volvomotet och Björlandamotet, som i sin tur byggs om till en planskild trafikplats.

Karta från Trafikverket som visar placeringen av de olika trafikplatserna på Hisingsleden:
Karta som visar placeringen av de trafikplatser som byggs alternativt byggs om på Hisingsleden.

Trafikverkets information om byggnationen av Halvors länk och ombyggnationen av Hisingsleden.

Läs också