Direkt till innehåll

Trafiken på Hisingsleden påverkas ytterligare

I dag pågår flera arbeten längs Hisingsleden som påverkar trafiken. Den 15 november inleds fler arbeten och framkomligheten begränsas ytterligare. Räkna med längre restid.

Sedan 2020 pågår arbeten för att göra Hisingsleden säkrare. Dels ska vägen breddas till två körfält i varje riktning mellan Vädermotet och Björlandavägen. Dels ska tre planskilda korsningar – Volvomotet, Kålseredsmotet och Björlandamotet – byggas. Samtidigt anläggs den nya Halvors länk mellan Ytterhamnsmotet och Hisingsleden.

Redan i dag påverkas trafiken på Hisingsleden genom sänkt hastighet och smalare körfält på vissa sträckor samt korta sprängstopp för Kålseredsmotet. Nu inleds nya arbeten och trafiken påverkas ytterligare.

Körfält stängs norrut

Från den 15 november och tre veckor framåt utförs arbeten för Halvors länk, vilket innebär att ett av två körfält stängs norrut på Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons Väg (se karta). Detta kan medföra längre restider på sträckan – särskilt under morgonen. Tänk på detta när du planerar din resa!

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar var ett körfält stängs norrut på Hisingsleden och de olika moten.

Nya sprängningar inleds

Samtidigt inleds nya sprängningar längs Hisingsleden för bygget av den planskilda korsningen Volvomotet. Sprängningarna utförs vardagar kl 10-14 samt efter kl 19.00 och vid varje tillfälle stoppas trafiken på Hisingsleden i max 10 minuter av säkerhetsskäl. Detta innebär att sprängningarna vid Volvomotet och Kålseredsmotet kommer att pågå parallellt och med samma trafikpåverkan under en tid – det finns dock ingen garanti för att de sker samtidigt.

Sprängningarna vid Volvomotet planeras att pågå till december 2023.

Trafikverkets info om Hisingsleden och Halvors länk.

Läs också