Direkt till innehåll

Trafiken på Söderleden påverkas av broarbete

Den 27 maj-5 juni påverkas trafiken på Söderleden kvälls- och nattetid av ett reparationsarbete på Hinse Bro i höjd med Sisjömotet. Endast ett körfält är öppet förbi arbetsområdet.

Ett reparationsarbete ska utföras på Hinse Bro (Victor Hasselblads gata) som går över Söderleden, mitt emellan Järnbrottsmotet och Sisjömotet.

Mellan den 27 maj klockan 07.00 och den 5 juni klockan 16.00 är det begränsad framkomlighet för trafiken på bron. Endast ett av två körfält är öppet och bil- och busstrafiken släpps fram växelvis med hjälp av trafiksignal. Gång- och cykeltrafiken kommer fram som vanligt.

Kvälls- och nattetid påverkas även trafiken på Söderleden under bron. Mellan klockan 19.00 och 05.30 är endast ett av tre körfält öppet västerut förbi arbetsområdet.

Tänk på detta när du planerar din resa – särskilt om du kör här under helgen den 31 maj-2 juni. Då är Tingstadstunneln stängd och det kan därför vara mer trafik än vanligt på Söderleden.

Klicka på kartan för större bild.

karta som visar att det är begränsad framkomlighet på Hinse bro över Söderleden

Läs också