Direkt till innehåll

Trafiken påverkas på väg 40 förbi Borås

Mellan den 6 och 30 maj pågår asfaltering på väg 40 förbi Borås i båda riktningar, vilket påverkar bil- och busstrafiken. Räkna med tidvis köer.

Asfaltering ska genomföras på väg 40 förbi Borås i båda riktningar – närmare bestämt mellan Kyllaredsmotet och Viaredsmotet.

Påverkan kvälls- och nattetid

Arbetet pågår mellan den 6 och 30 maj klockan 19.00-05.00 och är väderberoende. Därför kan det vara så att arbeten inte pågår varje dag under den här perioden.

Bil- och busstrafiken påverkas genom att ett av två körfält stängs på den aktuella sträckan i etapper. Trafiken får samsas i endast ett körfält förbi arbetsområdet med sänkt hastighet. Ibland pågår även arbeten i moten längs sträckan mellan klockan 21.30 och 05.00 och då leds trafiken om via närliggande mot.

Håll koll i appen

Information om eventuella förseningar i kollektivtrafiken hittar du i appen Västtrafik To Go.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte av arbetet.

Läs också