Direkt till innehåll

Trafiken till Centralens parkering läggs om

Från den 28 oktober öppnar en del av Kruthusgatan igen, vilket innebär att trafiken till och från Centralens parkering läggs om.

På grund av arbeten med Västlänken har en del av Kruthusgatan varit avstängd för all trafik sedan januari i år. Trafiken till och från Centralens parkering har därmed fått köra via en ny väg mellan Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan.

Från morgonen den 28 oktober öppnar dock delar av Kruthusgatan igen och trafiken till och från Centralens parkering läggs om till sitt ursprungliga läge, se karta. Det kommer dock fortfarande att endast vara ett körfält öppet på Kruthusgatan och trafiken regleras med signaler. Tänk på detta om du ska hämta eller lämna någon vid tåget eller bussen.

När det gäller gång- och cykeltrafiken, så hänvisas gående till gångvägen och cyklister till bilkörfältet.

Kruthusgatan öster om postterminalen förblir avstängd till 2024.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar att trafiken till Centralens parkering läggs om till ursprungligt läge längs Kruthusgatan.

Läs också